Services

ค้นหาบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ที่วิสดอม เรามี 5 บริการหลักๆเหล่านี้ ทีมของเราช่วยคุณได้อย่างไร? โดยทุกโปรเจ็ก เราดูแลให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อส่งสื่อโฆษณาของคุณ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

โฆษณาแสดงบนหน้าแรกของ Google ,google ads

Google Ads

โฆษณาหน้าแรกของ Google เพิ่มลูกค้าใหม่แบบเจาะจง ตามคำค้นที่กำหนดได้เอง

อ่านเพิ่มเติม
โฆษณาแสดงบนหน้าแรกของ Google ,google ads

Google Display Network

เพิ่มการรับรู้ (Awareness) ผ่าน Banner บนเวบพันธมิตรของ Google

อ่านเพิ่มเติม
โฆษณาแสดงบนหน้าแรกของ Google ,google ads

Google Remarketing

ให้โฆษณาติดตามลูกค้าให้เกิดการจดจำ กระตุ้นให้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม
โฆษณาแสดงบนหน้าแรกของ Google ,google ads

YouTube

โปรโมทคริป Video บน YouTube สร้างการรับรู้ ในตัวสินค้า บริการ และธุรกิจ กระตุ้นยอดขาย

อ่านเพิ่มเติม
โฆษณาแสดงบนหน้าแรกของ Google ,google ads

Facebook

Facebook Advertising เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าบน Facebook

อ่านเพิ่มเติม